Fra 1/1-18 passes præsteembedet ved Astrup og Rostrup kirker af tidligere sognepræst ved Oue og Valsgård kirker, Paul Arnbak.

Der er ingen fast træffetid - man er altid velkommen til at kontakte Paul på 21.77.29.72, eller man kan skrive en mail til -  fjordsejler@gmail.com 

___________________________________

TIL ALLE ASTRUP-BORGERE!

Sæt kryds i kalenderen søndag d. 18. marts, hvor Astrup menighedsråd indbyder til menighedsmøde kl. 16.00 på Astrup kro.

Kom og vær med til at sætte præg på kirkens liv og vækst -

Hvad synes du, at kirken bør ta'r sig af?
Hvilke koncerter og andre kulturelle tilbud mener du, at kirken skal byde ind med?
Hvad forventer du dig af kirken - og menighedsrådet?
Kirkegården - skal der ændres på den?

- det kunne være nogle af de spørgsmål, der vil blive stillet, men....
kom ud af busken og giv dit besyv med, når Astrup menighedsråd indbyder til dialogmøde om fremtidens opgaver i og omkring vores sognekirke.

Der sluttes af med fællesspisning - gratis spisebilletter kan afhentes i Astrup Brugs senest onsdag d. 14. marts.

 

 

Henvendelser

Henvendelser skal ske til sognepræsten eller sekretæren, når det drejer sig om:

Fødsel og dåb/navngivning

Dødsfald og begravelse

Vielse og velsignelse

Indmeldelse, udmeldelse og sognebåndsløsning

Attester

Navneændring 

Kirkekontor:

Præstesekretær Gunvor Langdal Nielsen har kontor i Arden Sognegård
Kirkeallé 1, 9510 Arden
tlf.: 98 54 41 22, e-mail: gln@km.dk

Kontortid:
Mandag  14.00 - 17.00
Tirsdag    08.00 - 09.45
Onsdag   13.00 - 16.00
Fredag    14.00 - 17.00

Det er altid en god idé at ringe for en aftale først.