I november finder Menighedsrådsvalget sted over hele landet. Inden da afholdes et møde, hvor det nuværende orienterer om prioriteringer syn på den kommende fire-årige valgperiode.

Vil du vide mere om, hvordan vi kan sikre kirkerne i Astrup eller Rostrup inden for gudstjenesteliv og andet samvær i sognet samt vores prægtige bygninger og kirkegårde de næste år - eller har du selv nogle bud på det - skal du møde op til mødet:

Samtidig orienterer menighedsrådet om valgreglerne, og ikke mindst har du mulighed for at stille op til menighedsrådet denne aften. 

På gensyn,

menighedsrådene i Astrup sogn og Rostrup sogn

   ................................................................................................

Henvendelser

Henvendelser skal ske til sognepræsten eller sekretæren, når det drejer sig om:

Fødsel og dåb/navngivning

Dødsfald og begravelse

Vielse og velsignelse

Indmeldelse, udmeldelse og sognebåndsløsning

Attester

Navneændring

 

Præstesekretær Gunvor Langdal Nielsen har kontor i Arden Sognegård

Kirkeallé 1, 9510 Arden

tlf.: 98 54 41 22, e-mail: gln@km.dk

Kontortid:

Mandag  14.00 - 17.00
tirsdag    08.00 - 09.45
onsdag   13.00 - 16.00
fredag    14.00 - 17.00