Kirkeblad

Her kan du finde det nuværende og de tidligere kirkeblade.

Kirkeblade efter februar -18 forefindes i begge kirker og kan derudover rekvireres hos formanden for Rostrup menighedsråd: Tenna Pedersen, 21.39.52.73 og hos formanden for Astrup menighedsråd: Rita Rydborg, 23.33.50.80