Lidt om korene:

Astrup og Rostrup kirkers børnekor blev stiftet 1/11 1979 af daværende organist ved kirkerne - Jens Chr. Hansen.

Den 1 februar 1984 blev stilling overtaget af korets nuværende leder - Pia Sander Thøgersen.

På det tidspunkt og i årene frem, var der masser af børn i byerne, og der var i mange år børne- og ungdomskor i begge kirker. På nuværende tidspunkt samler man de to byerne børn til fælleskor i Astrup.

I 2002 lykkedes det at starte et 3-stemmigt voksenkor, som også er fælles for de to kirker.

Korene er aktive i tiden fra 1. september til omkring 1. juni, og medvirker i den periode ved en del højmesser, aftentjenester og 2-3 koncerter - udover den ugentlige øvedag.

Korprøverne for alle kor afholdes i konfirmandstuen ved præstegården, Skørpingvej 8 i Astrup

Spirekoret (0. - 2. kl.) øver hver tirsdag fra kl. 14.30 til 15.15 

Astrup-Rostrup børnekor (3. - 5. kl.) øver hver mandag fra kl. 14.45 til 15.45

Ungdomskoret (6.kl. - 18 år) øver hver mandag fra kl. 15.30 til 16.30 

Voksenkoret (fra 18 år og så længe man orker!)  øver hver tirsdag fra kl. 19.00 til 20.30 

Alle kor er klar med åbne arme til at ta' imod nye medlemmer - det er gratis at synge med - bare kom an! Wink

MAN ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE KORLEDER PIA THØGERSEN FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER, ENTEN PÅ MOBIL 23.26.19.09 ELLER MAIL piath1955@gmail.com