Lidt om korene:

Astrup og Rostrup kirkers børnekor blev stiftet 1/11 1979 af daværende organist ved kirkerne - Jens Chr. Hansen.

Den 1 februar 1984 blev stilling overtaget af korets nuværende leder - Pia Sander Thøgersen.

På det tidspunkt og i årene frem var der masser af børn i byerne og der var i mange år børne- og ungdomskor i begge kirker.

I 2002 lykkedes det at starte et 3-stemmigt voksenkor, som også er fælles for de to kirker.

For tiden er der fælles børnekor, ungdomskor og voksenkor, og efter sommerferien -17 forventes opstartet fælles spirekor.

Korene er aktive i tiden fra 1. september til omkring 1. juni, og medvirker i den periode ved en del højmesser, aftentjenester og 2-3 koncerter - udover den ugentlige øvedag.

Astrup-Rostrup børnekor øver hver mandag fra kl. 14.45 til 15.45 på Astrup gl. folkeskole

Ungdomskoret øver hver mandag fra kl. 15.30 til 16.30 på Astrup gl. folkeskole

Voksenkoret øver hver tirsdag fra kl. 19.00 til 20.30 i konfirmandstuen ved Astrup præstegård.

Alle kor er klar med åbne arme til at ta' imod nye medlemmer - det er gratis at synge med - bare kom an! Wink