Vielse og kirkelig velsignelse

Skal I giftes og ønsker en kirkelig vielse, kontakter I præsten eller præstens sekretær for at aftale dato, kirke og tidspunkt. Når datoen nærmer sig, vil I sammen med præsten finde tid for en vielsessamtale. Samtalen er en måde for præsten at lære jer lidt at kende på, og I vil gennemgå vielsesritualet og praktiske spørgsmål. Ved vielsessamtalen medbringes navn og adresse på to vidner. Præsten vil også tale med jer om salmer til vielsesgudstjenesten. Dem har I mulighed for at være med til at vælge. 

I skal også kontakte jeres kommune for at få en prøvelsesattest En prøvelsesattest udfærdiges på vielseskontoret i bopælskommunen og afleveres til præsten i god tid inden vielsen. Prøvelsesattesten må højst være fire måneder gammel på vielsesdagen. Prøvelsesattest gælder dog ikke ved kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab.

Ønsker I navneændring i forbindelse med jeres kommende ægteskab, skal I ansøge om dette på www.borger.dk. Præsten vil så behandle ansøgningen, så det er klar til vielsesattesten.