Dåb og navngivning

Et barn skal have et navn, inden det fylder seks måneder.

Forældrene beslutter herved, om barnet skal døbes i den kristne tro og tilhøre en menighed under Den danske Folkekirke, eller om barnet skal navngives. Hvis forældre ønsker at lade deres barn døbe, henvender de sig til sognepræsten. Her aftaler man et dåbsmøde, der foregår som en samtale, typisk hjemme hos familien. 

Ved dåbssamtalen inden dåben kan også barnets kommende faddere deltage. Et barn skal have mindst to og højst fem faddere, der selv er døbt.

I grunden er enhver dåb en barnedåb; men er man voksen og ikke døbt som barn, kan man til enhver tid blive døbt.

Hvis man istedet ønsker, at ens barn skal navngives, sker det digitalt på www.borger.dk.