Tenna Pedersen - formand, kontaktperson

Stenstrupbyvej 26, Rostrup, 9500 Hobro
tlf.: 21395273 - e-mail: tennamp@hotmail.com

  

Niels Anton Jensen - næstformand; sekretær, præstegårdsudvalg, fmd. for valgbestyrelsen

Stenstrupvej 20, Rostrup, 9500 Hobro
tlf.: 98566024 - e-mail: nielsanton.jensen@gmail.com

 

Anna Lassen - kontaktperson for medarbejderne; præstegårdsudvalg

Kridtvejen 2, Rostrup, 9510 Arden
tlf.: 98566020 / 22395213 - e-mail: aplassen@rostrup-by.dk

 

Linda Jensen - kirkeværge; præstegårdsudvalg

Rostrup Byvej 25, Rostrup, 9510 Arden
tlf.: 98566018 - e-mail: lindaoghjjensen@gmail.com

 

Lars Lisberg - kasserer

Egelundsparken 9, Rostrup, 510 Arden
e-mail: lls@bdo.dk

 

Per Sørensen - medarbejderrepræsentant (valgt uden for rådet)

Rostrup Byvej 31, Rostrup, 9510 Arden
Tlf. 98 56 60 27 - e-mail: rmgraverkontor@mail.dk 

  

Suppleanter til menighedsrådet er:

 

Ingrid Svendborg, Stenstrupvej 20, 9500 Hobro

 

Hanne Nielsen, Møllevænget 9, 9510 Arden